Jaarverslag 2015 met veel interessante weetjes

Het jaar 2015 zit er inmiddels op; over dit jaar is een Jaarverslag gemaakt met allerlei interessante en opvallende weetjes. Een bloemlezing uit dit Jaarverslag:

  • Aantal bezoekers website in 2015: 7353 unieke bezoeken (toename van 95% t.o.v. 2013)
  • Meer dan 80% van de nieuwe leden meldt zich aan via de website
  • Meer dan 50% van de nieuwe leden doet dat na goede berichten van tevreden familie, vrienden en buren.
  • Er is een toename van het aantal leden, ook in 2015. Startten we in januari met 1083 leden; in december is dat aantal 1222, een toename in 2015 van bijna 13%!
  • Het aantal vrijwilligers is toegenomen met 10, er zijn nu in totaal 65 vrijwilligers actief, die het visitekaartje zijn voor de Belbus.
  • Een van de uitgangspunten is dat alléén inwoners van de gemeente Hollands Kroon lid kunnen worden van de Belbusvereniging.
  • Er is 420.478 kilometer gereden in 2015 met zes voertuigen. Het aantal vervoerde personen is ook toegenomen met 17%

Zomaar een paar punten uit het Jaarverslag. Wilt u het complete Jaarverslag 2015 lezen? Dat vindt u op

Jaarverslag prestatiekaart 2015