21 september 2021: Algemene Ledenvergadering 2021

De belbus houdt haar ALV dit jaar later dan gebruikelijk. In verband met de coronaperikelen is er vertraging en we hopen de ALV te kunnen houden op

Dinsdag 21 september 2021

Aanvang 14.30 uur

Leden van de Belbusvereniging Noordkop kunnen zich uiterlijk 5 september  aanmelden voor de ALV per mail  secretariaat@belbusnoordkop.nl of per post (postbus 59, 1733 ZH Nieuwe Niedorp).
Wilt u zo vriendelijk zijn uw naam, adres, woonplaats en lidmaatschapsnummer te vermelden?

In week 37 ( vanaf maandag 13 september) worden agenda, bijlagen en plaats van handeling toegezonden.

De ALV moet uiteraard kunnen voldoen aan de beperkende voorwaarden die de corona maatregelen stellen aan bijeenkomsten.