Aanpassing lidmaatschapsprijs per 1-1-2020

Zoals halverwege 2019 reeds aangekondigd is het tarief voor lidmaatschap per 1-1-2020 aangepast van € 15.00 naar € 16.50 per jaar (regulier en blanco lidmaatschap) en van € 7.50 naar € 8.25 voor een 3-maandslidmaatsschap.

Aanpassing van de tarieven is besloten tijdens de ledenvergadering in mei 2019. De tarieven per kilometer waren al eerder aangepast m.i.v. 1-7-2019.