Algemene ledenvergadering op 22 mei 2019

De Belbusvereniging Noordkop houdt haar Algemene Leden Vergadering (ALV) 2019 op woensdag 22 mei om 13.00 uur. De plaats van handeling is afhankelijk van het aantal belangstellenden en wordt in de week van 13 mei definitief bekend gemaakt aan de deelnemers. Ook wordt dan de definitieve agenda met bijlagen verzonden.
Leden die de ALV willen bijwonen zijn van harte welkom. Zij worden verzocht om hun deelname door te geven voor maandag 13 mei, 12.00 uur. Opgave kan op secretariaat@belbusnoordkop.nl.