Belbus’ eerste lustrum!

De Belbusvereniging bestond op 20 november jl. al weer 5 jaar! Inmiddels is de Belbus een niet meer weg te denken ingrediënt in de gemeente Hollands Kroon.

Op dit moment (november 2017) zijn het aantal uitgevoerde ritten en aantal vervoerde personen ruim 80% ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

De doelstelling voor 2017 wat betreft het aantal actieve leden is gesteld op 1350. De verwachting is dat we 2017 inderdaad afsluiten met een ledenaantal zoals begroot.