Een rustig begin….

De eerste cijfers over 2017 zijn bekend. Een rustig begin van dit nieuwe jaar, kunnen we concluderen. Een (minimale) terugloop van leden, ritten en passagiers ten opzichte van het vorige jaar, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit zich in de komende maanden weer herstelt. De Belbus blijft natuurlijk ook dit jaar kwalitatief goed vervoer bieden voor haar leden. Er wordt een nieuwe auto aangeschaft, waarmee ook rolstoelvervoer mogelijk is. Bovendien hoopt de Belbus op 1 mei haar eerste lustrum te vieren.