Eerste halfjaar bijna gelijk aan 2016

De resultaten voor het eerste halfjaar 2017 zijn inmiddels bekend. En het ziet er goed uit! Inmiddels kan de Belbusvereniging bijna haar 1300ste lid inschrijven. Het aantal ritten dat is gereden in het eerste halfjaar is ook nagenoeg gelijk aan het eerste half jaar van 2016, zo rond de 8000 ritten. Wel baart het werven van vrijwilligers zorgen.
Ondanks dat we gelukkig zijn met het economisch herstel en de daarmee gepaard gaande groei van de werkgelegenheid, neemt het aantal beschikbare mensen voor vrijwilligerswerk af. En de huidige samenleving is zo ingericht dat we niet meer zonder de inzet van gemotiveerde vrijwilligers kunnen. Dus: wilt u als vrijwilliger aan de slag bij de belbus? Meld u aan: telefonisch 0224 – 22 77 09 (tussen 9-12 uur), per mail secretariaat@belbusnoordkop.nl of rechtstreeks via deze website.