HUISREGELS (I.V.M. Covid-19 virus)

 • De belbus rijdt op de gebruikelijke tijden vanaf 06.00 uur tot 00.00 uur
 • De klant woont in gemeente Hollands Kroon
 • Een rit begint of eindigt in Hollands Kroon
 • Om zelfstandig gebruik te kunnen maken van de belbus moet de klant minimaal 12 jaar oud zijn
 • In verband met het Covid-19 virus gelden vanaf 6-11-2021 de volgende regels
  * Algemene regels blijven van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog, geen handen schudden en  bij klachten geen gebruik maken van de belbus en blijf bij klachten thuis
  * In de voertuigen van de belbus geldt een afstand van 1.5 meter tussen personen
  * Tijdens combinatieritten worden maximaal twee personen tegelijk vervoerd, tenzij meer dan twee klanten uit één huishouden komen. * Het dragen van een mondkapje verplicht. Als klant zorgt u zelf voor een mondkapje. Alleen voor noodgevallen zijn er mondkapjes
  in de auto aanwezig
 • Klanten die rolstoelgebonden zijn en gebruik maken van de dienst om kosteloos begeleiding mee te nemen kunnen dat doen, ook al behoren zij niet tot hetzelfde huishouden
 • Een huishouden telt als één persoon