HUISREGELS (I.V.M. CORONAVIRUS)

 • De belbus rijdt weer op de gebruikelijke tijden vanaf 06.00 uur tot 00.00 uur
 • De klant woont in gemeente Hollands Kroon
 • Een rit begint of eindigt in Hollands Kroon
 • Om zelfstandig gebruik te kunnen maken van de belbus moet de klant minimaal 12 jaar oud zijn
 • Tot en met 24 september 2021 gelden de volgende regels:
  * In de voertuigen van de belbus geldt een afstand van 1.5 meter tussen personen
  * Het dragen van een mondkapje is verplicht. Als klant zorgt u zelf voor een mondkapje. Alleen voor noodgevallen zijn er mondkapjes
  in de auto aanwezig
 • Vanaf 25 september 2021 gelden nieuwe regels:
  * Het blijft verstandig om, indien mogelijk, de afstand van 1.5 meter in acht te nemen, maar is niet langer verplicht.
  * De chauffeur van de belbus kan u vragen een mondkapje te dragen.
 • Algemene regels blijven van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog, geen handenschudden en  bij klachten geen gebruik maken van de belbus
 • Klanten die rolstoelgebonden zijn en gebruik maken van de dienst om kosteloos begeleiding mee te nemen kunnen dat doen, ook al behoren zij niet tot hetzelfde huishouden
 • Een huishouden telt als één persoon