Ideeën gezocht! Denk met ons mee!

Denkt u met ons mee? Heeft u een geweldig idee om het ledental en de activiteiten van de belbus een impuls te geven? Denk bijvoorbeeld aan:

  • Sponsor worden van de vereniging zodat ook niet-gebruikers, als bijdrage aan de leefbaarheid, toch lid worden,
  • Geef een lidmaatschap cadeau,
  • Wordt donateur van de belbus,
  • Elk lid werft een nieuw lid
  • …  hier kan uw idee staan…!

Kort gezegd, denk met ons mee! Wat kunnen we voor elkaar betekenen? We stellen elke suggestie zeer op prijs.
De Belbus als dynamisch symbool  van leefbaarheid in Hollands Kroon