Iets minder leden maar meer ritten en meer personen vervoerd

De Belbus richt zich op haar kernactiviteiten: het vervoeren van leden van de Belbus. Alleen inwoners van de gemeente Hollands Kroon kunnen lid worden van de Belbusvereniging. Aan leden van buiten deze gemeente is kenbaar gemaakt dat het lidmaatschap niet wordt verlengd. Dat resulteert in een (kleine) afname van het aantal leden, maar daarentegen groeit nog steeds het aantal ritten en het aantal personen dat wordt vervoerd t.o.v. 2015. De prognose voor 2016 iis dat het aantal ritten boven de 16.000 uitkomt (t.o.v. 14.931 in 2015) en het aantal vervoerde personen boven de 20.000 (t.o.v. 18.689 in 2015).