Nieuwe auto’s gepresenteerd

Sinds half december 2019 zijn de nieuwe Belbus-auto’s in bedrijf. De auto’s zijn gepresenteerd aan belangstellenden op een mooie ochtend in december. Bekijk de foto’s  van de presentatie via deze link naar PeWi’s Nieuws:
Presentatie nieuwe auto’s