Nieuwe vrijwilligers altijd welkom!

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!
De toenemende werkgelegenheid heeft tot gevolg dat het aantal vrijwilligers afneemt.
Daarentegen is het aantal organisaties dat vrijwilligers zoekt niet verminderd. Ook de belbus is doorlopend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die als chauffeur voor de belbus aan de slag willen.
Bovendien is de belbus een organisatie die de mogelijkheid biedt om werkervaring op te doen voor o.a. mensen  met een uitkering of statushouders.