Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2020 op woensdag 16 september 2020

De belbus houdt haar ALV dit jaar later dan gebruikelijk. In…

Vanaf 1 juli 2020 rijdt de Belbus weer volop!

Vanaf 1 juli 2020 rijdt de Belbus weer volop. Alle voertuigen…

Update ivm corona

Het openbare leven gaat steeds meer open. De bestemming kent…

Nieuw meerjarenbeleidsplan Belbus 2020-2022

De Belbusvereniging heeft een nieuw meerjarenbeleidsplan gemaakt,…

Overgangstermijn Code Veilig Vervoer Rolstoelen verlengd tot 1 januari 2021

Onlangs is het bericht verspreid dat er per 1 juli 2020 een nieuwe…

Wijziging richtlijnen Veilig Vervoer Rolstoelen

Graag attenderen wij u op een wijziging in de richtlijnen met…

Maatregelen i.v.m. coronavirus

De Belbus hanteert de komende tijd een beperkte dienstverlening,…

Nieuwe auto's gepresenteerd

Sinds half december 2019 zijn de nieuwe Belbus-auto's in bedrijf.…

Aanpassing lidmaatschapsprijs per 1-1-2020

Zoals halverwege 2019 reeds aangekondigd is het tarief voor lidmaatschap…
Belbus Noordkop • Alle informatie onder voorbehoud • Webdesign: Wijn Design