Overgangstermijn Code Veilig Vervoer Rolstoelen verlengd tot 1 januari 2021

Onlangs is het bericht verspreid dat er per 1 juli 2020 een nieuwe richtlijn geldt voor het vervoer van rolstoelgebruikers, de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR). De Code VVR ziet toe op veilig vervoer van mensen die hun rolstoel als zitplaats in de taxi gebruiken. Deze rolstoel dient in principe vanaf 1 juli 2020 ISO gecertificeerd te zijn, herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool. Echter is vanwege de coronacrisis door de stakeholdersgroep besloten om de overgangstermijn van de Code VVR te verlengen naar 1 januari 2021.

Dit betekent dat de richtlijn pas van 1 januari 2021 van kracht gaat. Rolstoelgebruikers kunnen zich wel nu al melden wanneer hun rolstoel niet voldoet aan de eisen. Zij kunnen dan contact opnemen met Welzorg. Welzorg is bereikbaar op het telefoonnummer: 088 – 001 6700.