Wijziging richtlijnen Veilig Vervoer Rolstoelen

Graag attenderen wij u op een wijziging in de richtlijnen met betrekking tot Code Veilig Vervoer Rolstoelen (VVR). Om uw veiligheid te waarborgen geldt per 1 juli 2020 een nieuwe richtlijn voor het vervoer van rolstoelgebruikers.

ISO-Norm
Vanuit de code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelen) zijn de richtlijnen met betrekking tot de ISO-norm aangescherpt. Tijdens het vervoer mag de rolstoel niet bewegen, ook niet als ertegen wordt geduwd. De ISO-gecertificeerde rolstoelen geven de garantie dat een rolstoel veilig vastgezet kan worden. Dit betekent dat rolstoelgebruikers die gebruik maken van een rolstoelbus alleen nog in hun eigen rolstoel kunnen reizen als deze gecertificeerd is volgens de nieuwe ISO-norm 7176-19:2015. Hiermee komt de ISO-norm 7176-19:2008 per 1 juli te vervallen.

Sticker
U kunt aan de ISO-sticker op uw rolstoel zien of uw rolstoel voldoet aan de nieuwe richtlijnen. Deze nieuwe richtlijnen zijn herkenbaar aan een sticker met het haaksymbool, soms nog met een ISO-sticker. Als de stickers ontbreken is de informatie ook in de handleiding van uw rolstoel terug te vinden.

Wat te doen?
Deze richtlijnen zijn alleen van toepassing voor mensen die met de rolstoelbus vervoerd worden in hun rolstoel. Voor rolstoelgebruikers die niet vervoerd worden in hun rolstoel maakt de ISO-norm niet uit. Bent u een rolstoelgebruiker en wordt u vervoerd in uw rolstoel? Dan dient u zelf te controleren of uw rolstoel voldoet aan de eisen. Dit via de sticker op uw rolstoel of de handleiding van uw rolstoel. Het is van belang dat u dit controleert. Rolstoelvervoerders kunnen u namelijk weigeren, indien uw rolstoel niet voldoet aan de nieuwe ISO-norm.

Voldoet uw rolstoel niet aan de eisen?
Wanneer uw rolstoel niet voldoet aan de eisen of als u twijfelt of uw rolstoel voldoet kunt u contact opnemen met Welzorg. Welzorg is bereikbaar op het telefoonnummer: 088 – 001 6700.