Hoe werkt de Belbus?

De Belbusvereniging Noordkop (kortweg: de Belbus) is van en voor alle inwoners van Hollands Kroon. Hij brengt u van deur tot deur binnen Hollands Kroon en verder naar Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Alkmaar en Den Helder. Een kaart van het complete werkgebied vindt u onderaan deze pagina.

Hoe kunt u er gebruik van maken?

 1. Alleen en uitsluitend inwoners van de gemeente Hollands Kroon kunnen lid worden van de Belbusvereniging.
 2. U wordt  lid van de Belbusvereniging Noordkop (de Belbus vervoert alleen leden!). Tarieven voor lidmaatschap en ritten vindt u bij "lidmaatschap en tarieven" op deze pagina.
 3. U reserveert via de planning uiterlijk één dag van tevoren voor 's morgens 12 uur een rit om gegarandeerd op tijd op de bestemming te kunnen worden gebracht.
 4. De rekening voor de rit wordt via de centrale digitaal verzonden.
 5. Betaling gaat via automatische afschrijving.

Voorwaarden

 1. U moet lid zijn van de vereniging.
 2. U bent inwoner van de gemeente Hollands Kroon.
 3. Bij voorkeur heeft u een e-mail adres.
 4. Bij voorkeur bent u via een mobiel telefoonnummer bereikbaar.
 5. U dient een bankrekening te hebben met voldoende saldo

Het vervoer

De vereniging heeft de beschikking over personenauto’s en bussen. De keuze wordt onder meer bepaald door het aantal passagiers per rit. Er kunnen meerdere passagiers per rit vervoerd worden en dat kan invloed hebben op de reistijd, maar de eindtijd is gegarandeerd bij tijdig reserveren.

 • De eventuele terugrit kan meteen worden gereserveerd.
 • De bussen hebben de mogelijkheid voor rolstoelvervoer
 • Na het overleggen van een verklaring mag begeleiding gratis mee.
 • U moet zich altijd bij de chauffeur kunnen identificeren.

 

Waarom mobiel, e-mail en bankrekening?

Na reservering van een rit geeft de centrale via de mail door hoe laat de belbus u komt halen. De rekening voor de rit wordt per mail of -op verzoek- per post verstuurd en via automatische incasso geïnd.

Het werkgebied van Belbus Noordkop

Lidmaatschap en tarieven

Er zijn twee manieren om lid van de vereniging te worden.
1. Via de pagina Lid Worden op deze website
2. Via de aanmeldingskaart (aanvragen via de centrale of het secretariaat)

Het lidmaatschap is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de belbus.

Lidmaatschap is uitsluitend mogelijk voor inwoners van de gemeente Hollands Kroon.

Voor vragen van algemene aard kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@belbusnoordkop.nl of tussen 9.00 tot 12.00 uur bellen naar 0224- 422140.

Voor vragen over reserveringen kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar 0224-422141 of een mail sturen naar planning@belbusnoordkop.nl

Heeft u een klacht, raadpleeg dan de Klachtenprocedure.

TARIEVEN

Een (regulier) lidmaatschap kost € 17,50 voor één  jaar en kan ingaan op elk gewenst moment van het jaar.
Een blanco lidmaatschap kost eveneens € 17.50 voor één jaar.

Voor een rit betaalt u € 0,35 per kilometer, gemeten vanaf het ophaaladres tot de bestemming met een minimumtarief berekend van € 2.10 voor een rit tot 6 kilometer.

Nadat u uw rit heeft geboekt en de rit is uitgevoerd, krijgt u na enkele dagen een rekening en zal het verschuldigde bedrag van uw rekening worden afgeschreven.

 

Rekening en betaling

Wanneer de rit is uitgevoerd wordt de rekening gemaakt.
De rekening wordt per e-mail of -op verzoek- per post aan u verstuurd en via een automatische incasso geïnd.
De rekening is voor uw eigen administratie.

Begeleiding

Kosteloze begeleiding

Deze regeling biedt uitgebreide mogelijkheden. Iemand die lid is van de Belbusvereniging Noordkop (de klant) kan verzoeken om kosteloze begeleiding. Dat kan alleen als de gemeente, in dit geval Incluzio, heeft ingestemd met de noodzaak van deze begeleiding

DOWNLOAD via onderstaande link het aanvraagformulier:

Veel gestelde vragen

Ja, telefonisch wel, op 0224-422141.  Een rit reserveren kan eenvoudig via de speciale website www.belbusnoordkop.nl/rit reserveren. De planning van de ritten gebeurt alleen op werkdagen van maandag tot en met vrijdag.
NB. reserveringen worden alleen in behandeling genomen als deze een dag van tevoren vóór 12.00 uur is ontvangen.

Buiten de openingstijden is de nooddienst bereikbaar via telefoonnummer 0224-422145. Als u het nummer van de centrale draait, krijgt u een antwoordapparaat en hoort u het nummer van de nooddienst.

Ja. De Belbus heeft geen weekenddienst voor de centrale

Het jaarlidmaatschap kost € 17,50, de ritkosten zijn € 0,35 per kilometer, met een starttarief van € 2,10 voor een rit tot 6 kilometer. Daarna komt er € 0,35 per kilometer bij.  Een vermelding van het minimumtarief staat op de website. Vanaf de start van de Belbus bestaat zo'n starttarief. 

Ja, de begeleider(-ster) hoeft niet woonachtig te zijn in Hollands Kroon. Bij reservering van een rit met begeleiding moeten beide personen wel op het afhaaladres aanwezig zijn. Bij reservering van de rit moet u aangeven dat een begeleider(-ster) meegaat en wie die persoon is.

Reserveren kan uitsluitend tenminste één dag van tevoren voor 12.00 uur.

Nee, in het weekeinde is de centrale gesloten. Voor het weekeinde en maandag moet dus uiterlijk vrijdag vóór 12.00 uur een rit worden gereserveerd. Dit geldt voor zowel  telefonisch als online reserveren. 

Ja, dat kan. Bedenk daarbij wel dat de planning om 12.00 uur wordt gemaakt voor de volgende dag of voor het weekeinde en de maandag. Wat na 12.00 uur binnenkomt, wordt niet meer ingepland voor de volgende dag. Reserveer dus tijdig!

Nee, het softwaresysteem is ingesteld op wekelijkse verwerking van rekeningen en incasso’s. 

Op elke rekening staan de ritten gespecificeerd met bestemming, aantal kilometers, aantal personen en het totaalbedrag per rit. 

Nee, lidmaatschap is uitsluitend mogelijk voor inwoners van Hollands Kroon. 

De Belbusvereniging heeft een  klachtenprocedure. Raadpleeg deze Klachtenprocedure, daarin vindt u alle informatie over het indienen van een klacht.