Deze pagina bevat documenten en informatie vanuit het bestuur van de Belbus.  De inhoud van deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Organisatie
De Belbusvereniging Noordkop is een vrijwilligersorganisatie opgericht op 8 juni 2010. De vereniging wordt financieel en moreel ondersteund door de gemeente Hollands Kroon. De Belbus rijdt sinds 20 november 2012.

Samenstelling bestuur Belbusvereniging

  • Fijko van der Laan, voorzitter
  • Harm Medema, secretaris
  • Lida Brussaard, penningmeester
  • Jan Verduin, lid
  • Ina Hekkema, lid

De volgende documenten zijn besproken en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 16-5-2023:

Algemene voorwaarden

Bestuur rooster van aftreden

Statutenwijziging 16-05-2023

Jaarrekening 2022

Begroting 2024

Jaarverslag 2022

Beleidsplan Belbus Noordkop 2023-2024

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0224-422140 of via e-mail secretariaat@belbusnoordkop.nl