1. De belbus is een vereniging met leden. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten van de belbus.
 2. Om een rit te kunnen reserveren moet aan alle financiële verplichtingen jegens de belbus zijn voldaan.
 3. Reserveringen moeten uiterlijk een dag van tevoren ontvangen zijn vóór 12 uur.
 4. Reserveren kan via www.belbusboeken.nl of telefonisch via 0224-422141.
 5. De Belbusvereniging Noordkop, verder aangeduid als belbus, roept haar leden één keer per jaar bijeen voor een algemene ledenvergadering (ALV).
 6. De belbus is een vereniging met leden. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten van de belbus
 7. Leden moeten inwoner of tijdelijke inwoner zijn van Hollands Kroon.
 8. De belbus is beschikbaar van 's morgens 6.00 uur tot 's avonds 24.00 uur, van maandag tot en met zondag, 365 dagen per jaar
 9. In bijzondere situaties (o.a. nationale feestdagen) kunnen aangepaste rijtijden worden gehanteerd. In deze situaties wordt e.e.a. bekendgemaakt in de lokale pers en via de website en social media.
 10. Reserveringen per mail of telefonisch dienen in het Nederlands worden gedaan.
 11. Voor het verzorgingsgebied, het gebied waar de belbus u naar toe kan brengen, is een kaartje toegevoegd op deze website.
 12. Bij voorkeur beschikt u over een e-mailadres.
 13. Bij voorkeur beschikt u over een mobiele telefoon.
 14. U geeft de belbus een machtiging om de lidmaatschaps- en ritkosten via een automatische incasso te innen.
 15. Klanten die niet kunnen reizen zonder begeleiding kunnen via de website een formulier downloaden en een aanvraag doen voor het kosteloos meereizen van begeleiding. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden en daarna verzonden worden aan de belbus.
 16. De belbus vervoert alleen kinderen van drie jaar en ouder die groter zijn dan 1,35 meter en volwassenen. Kinderen tot 13 jaar mogen alleen onder begeleiding mee.
 17. Het is niet toegestaan om in de voertuigen te eten, drinken of te eten.
 18. Rollators, boosters en rolstoelen kunnen worden vervoerd.
 19. De belbus kent het jaarlidmaatschap, het driemaands lidmaatschap en het blanco lidmaatschap.
 20. Het jaarlidmaatschap wordt automatisch verlengd.
 21. Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijke opzegging.
 22. Het lidmaatschap is geldig tot een jaar na aanmelding.
 23. Het lidmaatschap is individueel en niet overdraagbaar.
 24. Het driemaands lidmaatschap wordt automatisch beëindigd na drie maanden.
 25. Iemand die lid is van de Belbusverenging Noordkop (de klant) kan één of meerdere blanco lidmaatschappen kopen voor €16.50 per stuk en per jaar. Een blanco lidmaatschap is een jaar geldig en wordt automatisch verlengd. De kosten van de rit van de klant en van de meereizende perso(o)n(en) worden geïncasseerd bij de klant. Bij reservering moet heel duidelijk worden aangeven hoeveel personen er meegaan en of er hulpmiddelen meegaan (rolstoel, booster, rollator). Er kan niet zelfstandig worden gereisd met een blanco lidmaatschap. De klant, op wiens naam het blanco lidmaatschap staat, reist altijd mee.
 26. Een klant kan, na het opzeggen van het lidmaatschap, vragen om restitutie van het lidmaatschapsgeld. Als een klant in het achterliggende jaar geen gebruik heeft gemaakt van de Belbus, kan een bedrag van € 10.00 worden teruggestort.
 27. Tijdens het vervoer dienen alle inzittenden de wettelijk verplichte veiligheidsgordel te dragen.
 28. Klanten dienen de veiligheidsinstructies van de chauffeur op te volgen.
 29. Als de klant zich niet houdt aan de veiligheidsinstructies, zal de chauffeur niet gaan rijden. Hij zal u verzoeken het voertuig te verlaten en de chauffeur zal het voorval melden aan de centrale of de nooddienst.
 30. Klanten die zich niet aan de voorwaarden houden kunnen door het bestuur worden geweerd of geroyeerd.
 31. Annuleren van ritten kan uiterlijk tot drie (3) uur van tevoren.
 32. Bij annulering die later wordt gedaan worden de ritkosten door berekend.
 33. Honden mogen mee in de belbus. Zij kunnen vervoerd worden in de bagageruimte. Deze ruimte is afgescheiden van de cabine door een net, zodat honden niet in de cabine kunnen komen. Klanten moet zelf hun hond in de bagageruimte geleiden. Geleidehonden kunnen eventueel bij de eigenaar blijven, maar mogen niet plaatsnemen op stoel of achterbank.
 34. De belbus kent een klachtenprocedure. De procedure is op de website in te zien. Er is ook een formulier aanwezig waarop u uw reactie aan het bestuur kenbaar kunt maken.

April 2019

 1. Chauffeurs tonen een dienstverlenende houding.
 2. Chauffeurs kennen hun voertuig en hanteren alle veiligheidsmaatregelen.
 3. Chauffeurs begeleiden de passagiers van de voordeur tot de wagen en van de wagen tot de voordeur.
 4. Vrijwilligers kunnen gratis over twee lidmaatschappen beschikken, zolang zij vrijwilliger zijn bij de belbus. De ritkosten worden wel in rekening gebracht.
 5. Het is niet toegestaan om in de voertuigen te eten, drinken of te eten.
 6. Voertuigen van de belbus mogen niet voor privédoeleinden worden gebruikt.
 7. Het bestuur van de Belbusvereniging bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen.
 8. Uit hun midden kiest zij het dagelijks bestuur

Bestuur Belbusvereniging Noordkop februari 2016