Uitnodiging ALV Belbus Noordkop op dinsdag 7 mei 2024

Wij nodigen u graag uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Belbus Noordkop op dinsdag 7 mei 2024, aanvang 14 uur tot 15.30 uur in Cultuurhuis de Kolk, Weereweg 32 in Lutjewinkel.

AGENDA:
1. Opening/mededelingen/vaststelling agenda
2. Verslag ALV 9 mei 2023 en de Extra ALV van 4 april 2024 (bijlagen 1 en 2)
3. Jaarverslag 2023 van de secretaris (bijlage 3)
4. Jaarrekening 2023 van de penningmeester en accountantsverklaring (bijlage 4)
5. Vaststelling contributie 2025 (mondeling)
6. Begroting 2025 (bijlage 5)
7. Vooruitblik op 2025 (mondeling), incl. Beleidsplan 2024-2025
8. Herbenoeming bestuurslid op grond van rooster van aftreden, t.w.
a. Mevrouw Lida Brussaard (Winkel) (bijlage 6)
9. Rondvraag
10.Afspraken en sluiting

Alle bijlages/ vergaderstukken vindt u hieronder:

Uitnodiging en agenda ALV 2024
Bijlage 1 – Verslag ALV Belbusvereniging 2023 ovb goedkeuring door ALV 2024
Bijlage 2 – Verslag extra alv Belbusvereniging 2024
Bijlage 3 – Jaarverslag Belbus Noordkop 2023
Bijlage 4 – 2023 beknopte jaarrekening met accountantsverklaring
Bijlage 5 – Begroting 2025
Bijlage 6 – Bestuur rooster van aftreden
Beleidsplan Belbus Noordkop 2024
Presentielijst ALV 2023 Belbusvereniging Noordkop
Presentielijst extra ALV Belbusvereniging Noordkop

U kunt zich vanaf heden aanmelden tot uiterlijk vrijdag 3 mei 2024 voor het bijwonen van de ALV op 7 mei via secretariaat@belbusnoordkop.nl of telefonisch via 024-422140 (tussen 9-12 uur)